Onze expertise

Thema’s op het vlak van vitaliteit waar we ons veelvuldig voor inzetten.

Stress

Stress

Veel werknemers gaan gebukt onder stress, dit belemmerd ze. Af en toe stress kan geen kwaad. Maar aanhoudende, te hoge stress kan problemen veroorzaken. Voor alle werknemers, ook degenen die geen stress kennen. Vaak is er eenvoudig wat aan te doen.

Wij geloven in een aanpak die alle vlakken raakt en past bij iedere verschillende situatie. Onderdelen van de aanpak kunnen er als volgt uit zien:

 • Een workshop stress signalen herkennen, waarbij deelnemers van zichzelf leren zien wat werkbare stress is en wat niet. En uiteraard hoe ze met te hoge stress kunnen omgaan.
 • Een scan (met behulp van onze Portal) waarbij gekeken wordt hoe een individu of een groep mensen ervoor staat. Ook adviseren we vervolgens over te nemen stappen.
 • Een vervolgstap kan bestaan uit (team)coaching, training mindfullness, training NEAT (Non Exercise Activity Thermogenesis).

We kijken altijd wat past bij de situatie en werken graag samen met iedereen die binnen organisaties al actief zijn.

Duurzame inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid

Het gezond, ontwikkeld en werkend houden van personeel leidt tot duurzame inzetbaarheid. Omdat het een veelomvattend werkgebied is helpen onze professionals met het maken van keuzes in beleid. Ze helpen bij het uitwerken van acties en het uitvoeren daarvan.

Vanwege de breedte van dit onderwerp zijn er diverse activiteiten denkbaar. Te denken valt daarbij aan de volgende activiteiten:

 • Het maken van specifiek beleid dat gericht is op het langer doorwerken van medewerkers.
 • Een workshop die gericht is op 55+ medewerkers en bedoeld is voor het creeren van inzichten en mogelijkheden om de laatste jaren van de carriere vorm te geven.
 • Loopbaantrajecten (samen met onze samenwerkingspartner Beljon + Westerterp) die er op gericht zijn om individuele medewerkers een steuntje in de rug te geven of een nieuwe koers te laten varen.

Per organisatie of individu zijn de wensen verschillend. We bespreken mogelijkheden en wensen dan ook altijd samen met u.

Werkdruk

Werkdruk

Medewerkers ervaren werkdruk als ze langere tijd niet kunnen voldoen aan de gestelde kwalitatieve of kwantitatieve eisen. Dit kan een beleving zijn, maar het kan ook een te ruime hoeveelheid aan taken betekenen. Wij helpen te zoeken naar de bron van de werkdruk.

Onze professionals kijken hier met diverse invalshoeken naar. Voorbeelden zijn:

 • Een scan uitvoeren met behulp van vragenlijsten in ons Portal. Op die manier zijn we in staat om te achterhalen wat de bron van de werkdruk is.
 • Workshops of coaching op het gebied van efficiënt werken. Daarbij wordt gezocht naar de meest optimale werkmethode voor iemand, het aanleren van nieuwe vaardigheden die daarbij horen en eventueel het trainen van die vaardigheden op de werkplek.
 • Processen aanpassen die, eventueel met behulp van LEAN. Op die manier kan de hoeveelheid werk afnemen.
Health Check

Health Check

Een Health Check is voor deelnemers een krachtige manier om inzicht en bewustwording op fysiek vlak te creëren. Binnen 45 minuten worden belangrijke risicofactoren gemeten, een conditieproef afgelegd en is er ruimte voor een adviesgesprek waarin de de eerste stap naar een vitaler leven wordt besproken.

Tijdens het uitvoeren van de Health Check worden de volgende drie stations doorlopen:

 1. Bij het eerste station worden de volgende fysieke kenmerken gemeten: - vetmeting (abdominaal en totaal) - 5 typen cholesterol - bloeddruk - bloedsuiker - gewicht - Body Mass Index (BMI)
 2. Bij het tweede station wordt een conditieproef afgenomen. Hieruit volgt de maximale zuurstofopname (VO2 max).
 3. De Health Check wordt afgesloten met een persoonlijk adviesgesprek om de resultaten toe te lichten. Dit geeft, indien nodig, een eerste prikkel voor leefstijlverandering. De resultaten van de Health Check worden direct gepresenteerd in een resultatenoverzicht.
Overig

Overig

Andere thema’s waar we voor gevraagd worden zijn natuurlijk vitaliteit in algemene zin, maar specifieker ook problemen met overspannenheid of burn-out, het opzetten van sportprogramma’s en -clinics of het voorkomen van verzuim.

Onze professionals laten zich graag uitdagen op alle mentale, fysieke en sociale aspecten van vitaliteit.