Eerste hulp bij Vitaliteit

Vivo Forto ondersteunt je bij het werken aan vitaliteit.

Beeldbepaling

We helpen je bij het vormen van een beeld van je eigen vitaliteit of die van de mensen in je organisatie. Of we helpen je bij het verbeteren daarvan.

Beleidsvorming

We helpen bij het bedenken van beleid op gebied van duurzame inzetbaarheid en bij de uitvoer daarvan.

Toepassen expertise

We hebben expertise in huis om je te helpen op alle vlakken van vitaliteit, fysiek, mentaal en sociaal. Meer dan 25 disciplines met verschillende invalshoeken ondersteunen jou.

Lees meer

Onze expertise

Thema’s op het vlak van vitaliteit waar we ons veelvuldig voor inzetten.

Stress

Veel werknemers gaan gebukt onder stress, dit belemmerd ze. Af en toe stress kan geen kwaad. Maar aanhoudende, te hoge stress kan problemen veroorzaken. Voor alle werknemers, ook degenen die geen stress kennen. Vaak is er eenvoudig wat aan te doen.

Lees meer

Duurzame inzetbaarheid

Het gezond, ontwikkeld en werkend houden van personeel leidt tot duurzame inzetbaarheid. Omdat het een veelomvattend werkgebied is helpen onze professionals met het maken van keuzes in beleid. Ze helpen bij het uitwerken van acties en het uitvoeren daarvan.

Lees meer

Werkdruk

Medewerkers ervaren werkdruk als ze langere tijd niet kunnen voldoen aan de gestelde kwalitatieve of kwantitatieve eisen. Dit kan een beleving zijn, maar het kan ook een te ruime hoeveelheid aan taken betekenen. Wij helpen te zoeken naar de bron van de werkdruk.

Lees meer

Overige thema's

Vitaliteit in algemene zin Overspannenheid of burn-out Sportprogramma's en -clinics Verzuimpreventie Health Check

Onze professionals laten zich graag uitdagen op alle mentale, fysieke en sociale aspecten van vitaliteit.

Lees meer

Investeren loont

Iedere Euro geïnvesteerd in het voorkomen van uitval en de focus op duurzame inzetbaarheid levert 2,20 op.
Bron: ISSA, 2010

Vitaliteit als middel om meer te bereiken

Omgaan met werkdruk en stress, meer doen met minder mensen, effectiever communiceren of duurzame inzetbaarheid. Bekende thema’s waarin je stappen vooruit kunt zetten door te werken aan vitaliteit.

Balans

Vitaliteit bestaat uit de balans van fysieke, mentale en sociale vaardigheden en capaciteiten. De balans van deze elementen helpt stress, burn out en gevoel van werkdruk voorkomen. Daar heeft zowel de medewerker als de organisatie baat bij.

Resultaat

Door focus op vitaliteit en duurzame inzetbaarheid krijg je meer energieke, tevreden, creatieve en verantwoordelijke medewerkers. Werk aan vitaliteit en investeer voordat er problemen zijn. Dit rendeert altijd.

Meer bereiken

Je werkt aan vitaliteit om beter in je vel te zitten en op een meer duurzame manier met je lichaam en geest om te gaan. Dit leidt tot minder verzuim, maar vooral ook hogere productie en medewerkerstevredenheid.

Visie op vitaliteit

Vitaliteit is meer dan gezond zijn. Het is de fysieke, mentale en sociale balans die je nodig hebt om je te blijven ontwikkelen en daarmee de kwaliteit van je leven te verhogen. De onlosmakelijk verbonden elementen zorgen samen voor een groeiend welzijn en een verhoogde productiviteit. Bewustwording en inzicht zorgt voor de motivatie en energie om samen doelen van de organisatie te realiseren.

Fysiek

Voldoende beweging, gezond eten en op tijd rust zorgen ervoor dat je lichaam in conditie blijft. Het geeft je lichaam de energie en mogelijkheden om optimaal te functioneren. Stress tolerantie en herstel van stress is beter wanneer je fysiek gezond bent en regelmatig beweegt.

Mentaal

Hoe goed kun je met emoties omgaan, zaken relativeren, ontspannen en reageren op drukke en hectische situaties? Denk daarbij bijvoorbeeld aan stressbestendigheid, flexibiliteit, optimisme, veerkracht en een optimale werk-privé balans.

Sociaal

Sociale vitaliteit gaat over de samenwerking met je collega’s, de dingen doen die passen bij je eigen drijfveren en die van de organisatie waar je voor werkt.

Over ons

Vivo Forto richt zich op het verbeteren van de vitaliteit van medewerkers en is actief in de financiële dienstverlening, zorg, ICT en het onderwijs. Sectoren waar medewerkers het belangrijkste kapitaal vormen.

We zijn gevestigd in Amersfoort en bedienen daarvandaan heel Nederland. Voor de begeleiding van medewerkers zetten we professionals in uit ons eigen netwerk.

Business Partner in Vitaliteit

Het effect van een eenmalige actie ebt snel weer weg. Daarom is het belangrijk om te blijven werken aan vitaliteit en al vòòr de eerste stap een plan te maken voor de langere termijn. Vivo Forto zet hier graag haar ervaring in en denkt mee zodat we samen tot een plan komen dat verder gaat dan morgen.

Onze klanten en samenwerkingspartners